Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

yellow-blue
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajuhasowa juhasowa
yellow-blue
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
yellow-blue
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaavooid avooid
yellow-blue
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nieposprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
yellow-blue
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viaavooid avooid
yellow-blue
9917 d4d7
Reposted fromskrzacik skrzacik viaavooid avooid
yellow-blue
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
yellow-blue
yellow-blue
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajuhasowa juhasowa
yellow-blue
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
yellow-blue
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajuhasowa juhasowa
yellow-blue
Ku jej zaskoczeniu ujął ją za rękę. Oczy jej się rozszerzyły i wstrzymała oddech, gdy uniósł jej dłoń i porównał z rozmiarem własnej dłoni. (...) Trzymał jej dłoń, jak gdyby była fascynującym skarbem, a ona czuła się z tym szczęśliwa. Niemal zapomniała, że ręka należy do niej.
— Ann Brashares – Trzy Wierzby. Opowieść o przyjaźni
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakamykowata kamykowata
yellow-blue
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viakamykowata kamykowata
yellow-blue
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakamykowata kamykowata
yellow-blue
9034 d9aa 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
yellow-blue
9176 b7e0 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
yellow-blue
3874 d426 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
yellow-blue
8276 f429 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl