Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

yellow-blue
5447 de99 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yellow-blue
Jeśli nie spełniam twoich oczekiwań – nie obrażaj się. Przecież to są twoje oczekiwania, a nie moje obietnice.
— Friedrich Hebbel
yellow-blue
Może słowa potrzebują ciepła, gdy się rodzą od nowa.
— M.Myśliwski
yellow-blue
7491 f9db 500
yellow-blue
7480 ff30 500
yellow-blue
Gdyby tak komuś udało się zagrać ciszę, może to byłaby dopiero muzyka.
— W.Myśliwski
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaherbatkowa herbatkowa

January 01 2018

yellow-blue
“ Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha. ”
— Sonya Parker
yellow-blue
1498 c35f 500
yellow-blue
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viakamykowata kamykowata

December 31 2017

yellow-blue
Reposted fromgruetze gruetze viakamykowata kamykowata
yellow-blue
(...) nie zawracam Ci głowy niczym, nie mam do Ciebie próśb ani spraw, poza tą jedną, i jeśli mógłbyś cokolwiek dla mnie zrobić, to tylko tyle. Bądź.
— Hanna Krall "Fantom bólu"
yellow-blue
yellow-blue
6573 c168
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaSenyia Senyia
yellow-blue
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakamykowata kamykowata
yellow-blue
 To Ciebie chciałabym widzieć dzisiejszej nocy. To z Tobą chciałabym się śmiać i tańczyć. To Ciebie chciałabym pocałować i trzymać za rękę. Niestety. Czasami "chciałabym",  to za mało. Dużo za mało. — N. Belcik
— — N. Belcik
yellow-blue
9917 d4d7
Reposted fromskrzacik skrzacik viaherbatkowa herbatkowa

November 27 2017

yellow-blue
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajuhasowa juhasowa
yellow-blue
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
yellow-blue
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl