Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

yellow-blue
4532 9be0
Gałczyński
yellow-blue
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
yellow-blue
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
yellow-blue
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
yellow-blue
0866 34cd
Reposted frompunisher punisher viascorpix scorpix
yellow-blue
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
yellow-blue
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
yellow-blue

August 16 2017

yellow-blue
0759 1027
Reposted frombirke birke viafatu fatu
4107 bf8a 500

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viafatu fatu
yellow-blue
Virginia Woolf’s working table, photographed by Gisèle Freund (1965)
Reposted fromprecious precious viafatu fatu
yellow-blue
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafatu fatu
yellow-blue
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafatu fatu
yellow-blue
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viafatu fatu
yellow-blue
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viafatu fatu
yellow-blue
2555 b2cd
yellow-blue
2553 f9c8
yellow-blue
2342 9617 500
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

yellow-blue
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaherbatkowa herbatkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl