Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

yellow-blue
0759 1027
Reposted frombirke birke viafatu fatu
4107 bf8a 500

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viafatu fatu
yellow-blue
Virginia Woolf’s working table, photographed by Gisèle Freund (1965)
Reposted fromprecious precious viafatu fatu
yellow-blue
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafatu fatu
yellow-blue
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafatu fatu
yellow-blue
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viafatu fatu
yellow-blue
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viafatu fatu
yellow-blue
2555 b2cd
yellow-blue
2553 f9c8
yellow-blue
2342 9617 500
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

yellow-blue
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaherbatkowa herbatkowa
yellow-blue
1956 f432 500
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viasamsara samsara

July 25 2017

yellow-blue
yellow-blue
8270 10f7
Reposted frompesy pesy
yellow-blue
6912 2fcb 500
Reposted frompesy pesy
Czasem ludzie są piękni.
Nie z wyglądu.
Nie w tym, co mówią.
W tym, kim są.
— Markus Zusak.
(via zanikanie)
yellow-blue
Miłość trzeba pielęgnować dobrym słowem, gestem, czułością.
Reposted fromawakened awakened vianiebieskoczarna niebieskoczarna
yellow-blue
9608 d5aa 500
yellow-blue
9530 bfea 500
Reposted frompesy pesy viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl